تخفیف ویژه!
کد شناسه :93988

فكرتي از عقل كل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فكرتي از عقل كل - در طول تاريخ شرح ها و تفاسير زيادي از مثنوي معنوي ارائه شده است كه البته غالب اين تفاسير، ادبي و عرفاني بوده اند و اين بدين دليل است كه مفسران، مولانا را عارف و مثنوي را متني عرفاني فهميده اند. اين فهم از مثنوي معنوي گرچه صواب است و تفاسير اين مفسران نيز مأجور، اما فروكاستن مثنوي به متني صرفا ادبي و عرفاني دور از انصاف است. در مثنوي معنوي مضامين فراواني وجود دارد كه شرح آن ها صرفا در قالب شهود عرفاني نمي گنجد و مي بايست درباره آن ها استدلال كرد. اين در حالي است كه حتي مضامين عرفاني نيز براي شرح نيازمند زبان فلسفي هستند و...