تخفیف ویژه!
کد شناسه :93987

حماسه ملي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حماسه ملي ايران - ايرانيان چه در شناخت تاريخ و فرهنگ و اديان و زبان هاي باستاني ايران، چه در شناخت شيوه پيرايش انتقادي متون فارسي و چه در شناخت روش علمي پژوهش، بسيار مديون دانشمندان غربي هستند. در زمينه شاهنامه شناسي، در ميان نخستين كارهاي علمي و مهم كه همگي در غرب انجام گرفته است، بايد از چهار اثر نام برد كه به ترتيب تاريخي عبارتند از: پيرايش ژول مول فرانسوي آلماني تبار كه به ويژه به خاطر ترجمه بيت بيت كتاب به زبان فرانسوي، اهميت بزرگي در رواج بررسي هاي بعدي شاهنامه در غرب داشت؛ ديگر، كتاب حماسه ملي ايران تاليف خاورشناس ملي بزرگ آلماني به زبان آلماني؛ سوم، سلسله مقالات سيد حسن تقي زاده درباره شاهنامه و پيشينه شاهنامه سرايي در مجله كاوه چاپ برلين كه اگر چه به زبان فارسي بود ولي متاثر از نودلكه و در غرب منتشر شد و...