تخفیف ویژه!
کد شناسه :93982

عذرخواهي بس است دخترجان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عذرخواهي بس است دخترجان - زناني كه به طور كامل از زندگي خود بهره نمي برند. آن ها در اعماق قلب خود اشتياقي براي چيزي بيش تر را احساس مي كنند اما از شرمنده شدن در برابر ديگران، نرسيدن به كمال و كافي نبودن مي ترسند. «هاليس» نويسنده بسيار موفق و پرفروش نيويورك تايمز نداي بيدار باش را براي بانوان جهان سر مي دهد. او مي داند كه بسياري از زنان به جاي اين كه درك كنند چه كسي هستند و چه چيزهايي مي خواهند، در طول زمان آموخته اند كه هويت شان را به نسبت افرادي ديگر باز شناسند و در نگرش خود، فقط يك همسر، مادر، دختر، كارمند و غيره باشند و...