تخفیف ویژه!
کد شناسه :93977

بگشاي دل تا كامروا شوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بگشاي دل تا كامروا شوي - امروزه دوره ها و كتاب هاي متعددي درباره كاميابي مي توان يافت. چه بسا همه ي آن ها نيز تا حدي موثر باشند. در مجموع هر دانشي كه بتواند به شما كمك كند تا ذهنتان را به سوي توانگري باز كنيد، ارزشمند است، اما توجه داشته باشيد كه اين دوره ها تنها يك چهارم قوانيني مي باشند كه در اين كتاب آمده است زيرا آن ها به صورت ذهني به موضوع توانگري مي پردازند. در حالي كه اگر شما چگونگي برداشتن موانع ذهني و رواني چگونگي گشودن راه براي تجلي توانگري را نياموخته باشيد و تا لحظه اي كه براي اين ها فضاي معنوي و پايه و اساس معنايي ايجاد نكرده باشيد، توانگري حقيقتا خلق نمي شود! بعد از فراگيري كل قوانين توانگري اي كه در بخش اول و دوم اين كتاب آمده است، در مي يابيد كه اين روند، فرايندي خود به خود است كه مي توانيد به آساني و بارها خلق كنيد و...