تخفیف ویژه!
کد شناسه :93973

شاهراه شريعت آن جلد پنجم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهراه شريعت آن جلد پنجم - بخشي از كتاب: ما از مخزن اسرار ، درهای معانی را به ارمغان آوردیم. این درها که هر کدام در طبله ای سر به مهر از تحفه های آن جهانی بود، به دفتر عشاق نثار شد. هرگوهری که از طبله گشوده می شود دری دیگر در او نهفته است. بنابراین هر کلمه ای از طبله حاوی رمز های فراونی است، که گنج عجایبی مکتوم است. اگر کسی بخواهد بویی از این رمزها بشنود باید چشم خود را از غیر شمس الدين بدوزد و منتظر باشد تا سرور شاهان علا به کرمش به شرح غزل ها بپردازد و به گوش تو همه تفسیر بگويد شاه. گوهر هایی که در طبله هاست هر یک بی بها است. بنابراین همه اسرار آن را بایستی خواجه دیوان برگوید و بهترین شرح، شرحی است که از فخر اولیاء، شمس تبریزی بیان شده است. زیرا او همه دان و همه جان و...