تخفیف ویژه!
کد شناسه :93973

شاهراه شريعت آن جلد پنجم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهراه شريعت آن جلد پنجم - بخشي از كتاب: ما از مخزن اسرار ، درهاي معاني را به ارمغان آورديم. اين درها كه هر كدام در طبله اي سر به مهر از تحفه هاي آن جهاني بود، به دفتر عشاق نثار شد. هرگوهري كه از طبله گشوده مي شود دري ديگر در او نهفته است. بنابراين هر كلمه اي از طبله حاوي رمز هاي فراوني است، كه گنج عجايبي مكتوم است. اگر كسي بخواهد بويي از اين رمزها بشنود بايد چشم خود را از غير شمس الدين بدوزد و منتظر باشد تا سرور شاهان علا به كرمش به شرح غزل ها بپردازد و به گوش تو همه تفسير بگويد شاه. گوهر هايي كه در طبله هاست هر يك بي بها است. بنابراين همه اسرار آن را بايستي خواجه ديوان برگويد و بهترين شرح، شرحي است كه از فخر اولياء، شمس تبريزي بيان شده است. زيرا او همه دان و همه جان و...