تخفیف ویژه!
کد شناسه :93971

عصيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عصيان - آه! جهان هيچ تغييري نكرده است! جهان تا بوده چنين بوده! تنها به لطف بختي بلند و بيدار به زندان نخواهيم افتاد. اما سرنوشت مان اين است كه مايه خشم و رنجش شويم و با سر به قعر بيشه يا انبوه قوانين غول آسا بيفتيم. مقامات حكومتي همچون عنكبوت در تارهاي ظريف مقررات كمين مي كنند و ما دير يا زود به دام شان خواهيم افتاد. اين كافي نيست كه روزگاري يك پاي خود را از دست داده ايم، چون حالا بايد زندگي مان را ببازيم و...