تخفیف ویژه!
کد شناسه :93959

ديوان اشعار عطار نيشابوري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديوان اشعار عطار نيشابوري - اين کتاب، ديوان« شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري» به تصحيح سعيد نفيسي و ويراسته ي كاظم عابديني مطلق است. عطار نيشابوري علاوه بر آثاري همچون «منطق الطير»،‌«الهي نامه»، «مصيبت نامه» و «اسرار نامه»،‌ ديواني مشتمل بر اشعار پرشور عرفاني دارد. مذهب عطار، شيعه اثني عشري بوده و به علوم ديني از قبيل حديث و روايات احاطه کامل داشته است. اشعار او سرشار از تسلطش بر تفسير، حکمت،‌ موسيقي و نجوم است. همچنين با دقت در آثار عطار به تأثير وي از قدما مي توان پي برد. بعد از وي نيز شاعران زيادي از جمله «سعدي، حافظ، مولانا و خواجو» به استقبال اشعار او شتافته اند. ديوان او شامل غزليات،‌ قطعات،‌ ترجيعات، ترکيبات و فتوت نامه است. غزليات عطار شامل مضامين عرفاني و شرح حال بزرگان عرفان و مشايخ صوفيه است و از ميان عرفا، گويي با «ابوسعيد ابوالخير» قرابت و انس بيشتري داشته است و...