تخفیف ویژه!
کد شناسه :93955

مادام پيلينسكا و راز شوپن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مادام پيلينسكا و راز شوپن - در سكوتي مملو از حيراني ما، عمه «امه»، به كلاويه (صفحه كليد) نگاهي مي ندازه و در حالي كه لبخندي حاكي از تشكر بر لبانش نقش بسته، به طرف ما مي چرخه؛ پلكاش نمي تونه اشكاشو تحمل كنه. خواهرم با يه حالت گيج و نزار با نگاهي تهديد آميز به «شنايدر» كه هيچ وقت به او افتخار همچين پيانو زدني را نداده بود. پدر و مادرم هاج و واج به همديگه نگاه مي كردند و مبهوت از اين كه هيچ وقت انتظار درآمدن همچين صداهاي دل انگيزي رو از اين جا كتابي تاريك كه يك قرن از كنارش رد مي شدند را نداشتند. من درحالي كه سعي مي كردم موهايي سيخ شده روي دستامو بخوابونم از عمه امه پرسيدم: اين چي بود؟ البته كه شوپن. همون شب پدر و مادرمو مجبور كردم كه برام كلاس پيانو بگيرند و يه هفته بعد هم يادگيري پيانو رو شروع كردم و...