تخفیف ویژه!
کد شناسه :93953

زنان نمايشنامه نويس-نسل اول و دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زنان نمايشنامه نويس-نسل اول و دوم - زنان ايراني از اواخر دوره قاجار هم زمان با جنبش مشروطه به نوشتن نمايشنامه در نشريات ويژه ي زنان روي آوردند. گفتگو نويسي در زمينه يك ماجرا از نظر آن ها موجب تاثيرگذاري و ارتباط بيش تر با مخاطب زمان خود مي شد. نسل هاي بعد از اواخر 30تا دهه 50 اين مسير دشوار را همچنان ادامه دادند و به چاپ و بعد اجراي آثارشان پرداختند. نسلي تازه كه در همه چيز، نگاه تازه مي جست. بازيابي و بازخواني و كنار هم قرار گرفتن اين آثار به خوبي خط سير و نگرش و دغدغه هاي نمايشنامه نويسان زن ايراني زمان خود را نشان مي دهند و چشم اندازي روشن از نوع زبان، گفت و گو هاي دروني و بيروني و شيوه هاي گوناگون بيان و درام نويسي آن ها را نشان مي دهد و…