تخفیف ویژه!
کد شناسه :93951

گل جهنمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گل جهنمي - «آلپر جاني گز» در رمان گل جهنمي از زبان كودكي كه مانند كودكان ديگر بزرگ نمي شود و رشد نمي كند نوري بر پيكره زندگي رازآلود مي تاباند تا در ميان سايه ها به جست و جوي معناي زندگي برآيد. راوي داستان، در پي سرنخ هايي از زندگي پيرامون خود، رازهايي از خاكستر و پروانه هاي زندگي كشف مي كند كه در پس ملغمه اي از عشق و نفرت و مرگ مدفون شده اند. واژه ها، سكوت ها، آهنگ ها، پشيماني ها، سوگندها، خيانت ها، خنده ها، اشك ها، شادي ها، نااميدي ها و چهره ها، بيش از هر چيز چهره ها شما مي دانيد از چه سخن مي گويم، عشق ها خاكستر مي شوند، پدر ها مي ميرند و قصه ها به پايان مي رسند. كسي بايد باشد تا ويرانه ها را از نو بسازد و...