حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :93945

تاریخ سیاست خارجی ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران - در این کتاب تلاش نخبگان سیاسی برای ماندگاری کشور و پیگیری منافع ملی ایران از منظری آرمان گرایانه در شبکه های قدرت داخلی، منطقه ای و بین المللی بررسی شده است. تاریخ سیاست خارجی ایران از زمان روی کار آمدن صفویان تا پایان سلطنت رضا شاه به پژوهش و قلم «روح الله رمضانی» در کتاب حاضر بررسی شده است. رمضانی نخستین پژوهشگر دانشگاهی و صاحب سبک در موضوع سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر ایران بود و آن چه در دست دارید اولین پژوهش علمی در باب سیاست خارجی ایران می باشد و...