تخفیف ویژه!
کد شناسه :93945

تاريخ سياست خارجي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ سياست خارجي ايران - در اين كتاب تلاش نخبگان سياسي براي ماندگاري كشور و پيگيري منافع ملي ايران از منظري آرمان گرايانه در شبكه هاي قدرت داخلي، منطقه اي و بين المللي بررسي شده است. تاريخ سياست خارجي ايران از زمان روي كار آمدن صفويان تا پايان سلطنت رضا شاه به پژوهش و قلم «روح الله رمضاني» در كتاب حاضر بررسي شده است. رمضاني نخستين پژوهشگر دانشگاهي و صاحب سبك در موضوع سياست خارجي كشورهاي در حال توسعه با تمركز بر ايران بود و آن چه در دست داريد اولين پژوهش علمي در باب سياست خارجي ايران مي باشد و...