تخفیف ویژه!
کد شناسه :93925

كتاب سياه 6-سوسياليسم وبلشويسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتاب سياه 6-سوسياليسم وبلشويسم - ترجمه حاضر بخشي از كتاب نيمه تمام «مارسل موس»، انسان شناس و جامعه شناس فرانسوي را شامل مي شود. اثر موس دست كم حائز دو ويژگي مهم است: اول آن كه اين اثر نسبت ظهور بلشويسم و به عبارتي نظام شوروي را با ايده هاي سوسياليست ها و جامعه شناسان فرانسوي خصوصا «دوركيم» مي سنجد و دوم آن كه به نحو درخشاني انقلاب روسيه، ظهور بلشويسم و جنگ هاي داخلي و خارجي روسيه را از منظر جامعه شناختي تحليل مي كند و...