تخفیف ویژه!
کد شناسه :93923

كمونيسم، سوسياليسم و ماركسيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كمونيسم، سوسياليسم و ماركسيسم - آيا واقعا «دوركيم» محافظ كارو به تعبير غير مستقيمي ليبرال است؟ از اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 مجموعه اي از نظريه پردازان باز خواني دوركيم را از نقطه نظرات متفاوتي، مانند راديكاليسم و سوسياليسم، پي گرفتند. با توجه به ترجمه و انتشار كتاب ها و درس گفتارهاي دوركيم به زبان انگليسي، بسياري از جامعه شناسان مقالات و كتب متعددي حول رابطه دوركيم با سنت سوسياليسم فرانسوي نوشته و ادعا كرده اند كه دوركيم بر خلاف تفسيرها و نوشته هاي پيشين، نه تنها محافظه كار و ليبرال نيست، بلكه گرايشي راديكال و سوسياليستي دارد. هدف كتاب حاضر بر هم زدن انگاره (دوركيم محافظه كار) است و...