تخفیف ویژه!
کد شناسه :93918

رخداد ادبيات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رخداد ادبيات - بحث من با بررسي اين موضوع آغاز مي شود كه آيا پديده ها واجد ماهيتي عام هستند، كه به وضوح با اين موضوع در ارتباط است كه آيا اساسا مي توان از پديده اي به نام ادبيات حرف زد. سپس به اين موضوع مي پردازم كه اصطلاح ادبيات امروزه عموم چه كاربردي دارد و يكايك خصايصي را بررسي مي كنم كه به نظرم در معناي امروزي ادبيات نقشي بنيادي دارند. يكي از اين خصايص، داستان مندي، آن قدر پيچيده بوده كه يك فصل كامل را به خود اختصاص داده. در انتهاي كار با بازگشت به پرسش نظريه ي ادبي ، اين سوال را مطرح مي كنم كه آيا مي توان در فرم هاي متنوع ادبيات خصايص بنيادي مشتركي را تشخيص داد و...