تخفیف ویژه!
کد شناسه :93913

استراتژي اقيانوس آبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب استراتژي اقيانوس آبي - اثر حاضر كه در زمره يكي از تاثير گذارترين كتاب هاي استراتژيك به شمار مي رود اكنون با مطالب جديد و به روز به رقابت بي رحمانه بر سر سودي مي پردازد كه رفته رفته كاهش مي يابد و حاصلي به جز اقيانوسي كه از خون رقيبان قرمز شده، ندارد. نويسندگان با استناد بر پژوهش هايي پيرامون 150 حركت استراتژيك، ابراز مي دارند كه موفقيت پايدار حاصل جنگ رقيبان نيست، بلكه از ايجاد اقيانوس آبي يعني فضاي بازار جديد دست نخورده آماده رشد سرچشمه مي گيرد. اين كتاب برجسته كه تفكر سنتي را در مورد استراتژي دگرگون مي كند، رويكردي كاملا نوين براي دستيابي به آينده اي موفق عرضه كرده است. اين كتاب رهنمون شما در ايجاد فضاي بازار غير رقابتي است و...