تخفیف ویژه!
کد شناسه :93912

مرباي روسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مرباي روسي - شخصيت هاي نمايش نامه اطلاعات بسياري در مورد علوم مختلف، به ويژه علوم انساني دارند، اما اطلاعاتشان به بهبود زندگي و رهايي آن ها از وضعيت نابهنجاري كه در آن گرفتار آمده اند ياري نمي رساند. همه چيز رو به ويراني است و ويراني خانه اجدادي، آن گونه كه در نمايش نيز گفته مي شود، نمادي از ويراني تمام كشور است. گرد و غبار اين ويراني فقط بر خاك ميهن ننشسته است بلكه انديشه اخلاق نيز رو به زوال و نابودي است و ديگر از روشنفكران روسيه خبري نيست. كساني كه باقي مانده اند، آناني هستند كه ادبيات ايشان را آدم هاي اضافي مي نامند، مردماني كه تن به كار نمي دهند و...