تخفیف ویژه!
کد شناسه :93911

جامعه شناسي فاجعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جامعه شناسي فاجعه - مخاطرات طبيعي جزئي از فرآيند زندگي بشر به شمار مي روند و هر روزه بر تعداد تنوع آن ها افزوده مي شود. پديده هاي طبيعي به ظاهر با پديده هاي انساني تفاوت دارند. اين پديده ها پس از وقوع منجر به بهم خوردن نظم اجتماعي و وضعيت متعادل زندگي شخصي و اجتماعي جوامع انساني مي شوند. با اين حال در علم جامعه شناسي فاجعه در ايران، مطالعات، منابع و مكتوبات تبيين گر عوامل و پيامدهاي اجتماعي فجايع طبيعي اندك هستند و منابع موجود بيش تر از جنس گزارش و پروژه هاي مطالعاتي مديريت بحران بوده و كمتر شامل نظريه ها و تبيين هاي اجتماعي جديد در اين حوزه است و...