تخفیف ویژه!
کد شناسه :93910

آسمان و ريسمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آسمان و ريسمان - بخشي از كتاب: دبير آفاق نويسنده بزرگي است، خيلي بزرگ. صيت شهرتش در دنيا پيچيده است و از مفاخر درجه اول كشور به شمار مي رود. نقادان نامي در آسمان ادب ستاره قدر اولش مي خوانند و ملك و ملت از داشتن چنين نابغه اعجوبه اي به خود مي بالند و او را مايه عزت و سربلندي خود مي دانند. خودي و بيگانه شهد انديشه اش را چون رطب تر مي خورند و تراوش خامه اش را مانند ورق زر و موهبت آسماني دست به دست مي برند. افسوس و صد افسوس كه چنين نادره دوراني با آن همه نبوغ در اثر يك سكته قلبي در ظرف مدتي كه از بيست و پنج دقيقه تجاوز نكرد از لباس مستعار حيات عريان گشته و از تخت شهرت بر تخته تابوت افتاد و چنان كه مصطلح است از عالم فنا به عالم بقا شتافت و...