تخفیف ویژه!
کد شناسه :93898

قوانين طبيعت انسان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قوانين طبيعت انسان - همه ما ناگزير با افرادي مواجه مي شويم كه با رذايل اخلاقي شان، زندگي را به كام ما تلخ و ناخوشايند مي كنند و ناگزير در چنين موقعيت هايي در لاك دفاعي خود فرو مي رويم. در اين ميان، اگر ريشه و علت بنيادين اين رفتارهاي انساني را درك مي كرديم، الگوهاي رفتاري ويرانگر و مخرب را كنار مي گذاشتيم. به همين ترتيب، در مورد خودمان نيز بايد بپرسيم چگونه مي توانيم رفتارهاي مخرب خود را ربشه يابي و حذف كنيم؟ «رابرت گرين» در اين اثر جذاب، در جايگاه يك تحليل گر و روان شناس، به بررسي طبيعت بشري مي پردازد و تمام تاريكي هاي شخصيت هر فرد را با ذكر نمونه هاي تاريخي و داستاني بسيار جذاب موشكافي مي كند تا به تبيين علمي دقيق از رذيلت هاي بشري دست يابد. با اين اثر جذاب همراه شويد و...