تخفیف ویژه!
کد شناسه :93892

ساعتي قبل از نيمه شب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ساعتي قبل از نيمه شب - بخشي از كتاب: در گرماي شديد روز بعد بود كه متوجه شدم او شب قبل مرده است. البته چندان تفاوتي نداشت، حتي بوي شديد تعفن او هم براي من مهم نبود. آن جا همه چيز مي مرد، به غير از من «استيسي ويات»، بازمانده ي بزرگ! پيش از آن هم من در موقعيت هاي مختلفي با مرگ مواجه شده بودم ولي تسليم مرگ نشده بودم. البته اين مسئله مربوط به خيلي وقت پيش بود. حالا من در جهنمي از افكار خودم گير كرده بودم و در مقابل شكنجه ها ي آن ها هيچ كاري نمي توانستم بكنم و...