تخفیف ویژه!
کد شناسه :93890

قصه ما به سر رسيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه ما به سر رسيد - مجموعه ‌اي از داستان‌ هاي کوتاه و چند ترجمه از نويسنده تواناي ايراني، «محمد علي جمالزاده» است که چاپ نخست آن در سال 1978 ميلادي منتشر شده است. عناوين داستان‌هاي اين کتاب عبارتند از: (شيران روبه مزاج)، (خاک حاصلخيز)، (ماجراي دهشتناک کلمه (که))، (صيغه و عقدي) و (بارگاه شاهانه). داستان (شيران روبه مزاج) داراي چهار بخش با عناوين (رحمت و همت و برکت، مدينه فاضله: سانخوار و مردمش، ماتمکده آز و نياز و پايان کار و سرنوشت)است. داستان «خاک حاصلخيز» نيز از پنج بخش با عناوين (مصيبت شعر ديمي، ملاي شاعر، خياط شاعر، حمامي شاعر و درددل و مناجات) تشکيل شده است. داستان «ماجراي دهشتناک کلمه (که)» داري دو بخش (شکايت و تسليم و قيل و قال مدرسه و داستان «بارگاه شاهانه» نيز داراي سه بخش با عناوين (مقدمات جشن، بارگاه سلطاني و آنچه برگشت ندارد است) و...