تخفیف ویژه!
کد شناسه :93886

مرقعات صاحبدل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مرقعات صاحبدل - «منوچهر بزرگمهر» مترجم و نويسنده ايراني آثار فلسفي و از پيشروان نهضت ترجمه متون فلسفي و از پيشگامان معرفي فلسفه تحليلي به ايرانيان بود، از آثار ايشان عبارتند از: 1- زبان، حقيقت، منطق، 2- تاريخ فلسفه، 3-مسائل فلسفه، 4- تحليل ذهن، 5- علم ما به خارج، 6- مسائل و نظريات فلسفه، 7- بوپر، 8- فلسفه چيست؟، 9-فلسفه تحليل منطقي، 10- مرقعات صاحبدل و...