تخفیف ویژه!
کد شناسه :93883

قرآن و عقلانيت ارتباطي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قرآن و عقلانيت ارتباطي - با وجود عقل و بار معنايي مثبت آن، امروز در اين كه كدام جامعه و كدام الگوي زندگي عقلاني است اختلاف وجود دارد. الگوي مدرنيته، كه بر بام عقلانيت نشسته، ساير الگوهاي زندگي را افسون زده و بالمال غير عقلاني ارزيابي مي كند. در عين حال در درون گفتمان مدرنيته اجماع وجود ندارد. از اين رو، در باب عقلانيت مفاهيم زيادي توليد شده است كه هر كدام در صدد كاستي هاي ديگر مفاهيم است. هابرماس، به عنوان اخير ترين فيلسوف مشهور مدرن، مدرنيته متاخر را همانند «وبر» گرفتار عقلانيت صوري مي داند و به عبارتي آن را نا عقلانيت، عقلانيت ارتباطي بايد جايگزين عقلانيت صوري شود. حال سوال اين است، آيا عقلانيت ارتباطي بر ساخته «هابرماس» مي تواند الگوي مطلوبي براي جوامع اسلامي باشد و...