حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :93879

جنگجوی درونت را بیدار کن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جنگجوی درونت را بیدار کن - حقیقت این است که برای هیچ کدام از ما زندگی مانند دیگری نیست. هیچ کدام از ما در فرصت های برابر با دیگران نیستیم. زندگی با همه ما به یک گونه رفتار نمی کند و از لحظه تولد تا مرگ برای هرکدام از ما متفاوت عمل خواهد کرد. این کتاب نیز با تکیه بر همین نگاه و بر اساس مطالعات، پرسش گری ها و تجربیات من در گذار از مراحل سخت گذشته تا امروز نگاشته شده تا کمک کند هر کدام از ما که خواستار تغییر و دوام آوردن هستیم؛ خودمان را بهتر بشناسیم و برای دستیابی به آن ها از طریق درست و اصولی تلاش کنیم به جای تمرکز بر دیگران بر خودمان متمرکز باشیم و آسان ترین راه های دستیابی به اهداف خود را بشناسیم. این کتاب راهنمایی خواهد بود برای کسانی که می خواهند به تنهایی قوی باشند و نترسند و قدم در مسیر تعالی و قهرمانی بگذارند و...