تخفیف ویژه!
کد شناسه :93873

در حسرت دست هايت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در حسرت دست هايت - در گوشه اي از دنيا چهار خانواده شبيه ما روزگار مي گذرانند. اگر پرنده باشيد و بر فراز شهر پرواز كنيد، خواهيد ديد كه خانه هايشان با اندك فاصله كنار هم است و سقف خانه هايشان، پنجره اي رو به آسمان دارد. اگر به زمين نزديك تر شويد، آن ها را مي بينيد: آدم هايي كه با هم اند، دستان شان را براي هم تكان مي دهند، همديگر را بغل مي كنند و به سمت هم گوله برفي پرتاب مي كنند. چهار خانواده كه در شمال، جنوب، شرق و غرب خيابان زندگي شان را مي كنند. زندگي با تمام فراز و فرودهايش مي رود تا اين كه ويروسي از راه مي رسد و دنيا و زيستن در آن را عوض مي كند و...