تخفیف ویژه!
کد شناسه :93863

سد راه خودت نباش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سد راه خودت نباش - صميميت وقتي اتفاق مي افتد كه از زندگي كردن به خاطر ديگران دست برداشته و زندگي به خاطر خودتان به عنوان يك زوج را دنبال كنيد. كتاب سد راه خودت باش اثباتي است بر اين كه با رها كردن خود از دروغ هايي كه ما را عقب نگه مي دارند، مي توانيد زندگي تان را كنترل كنيد. مخاطب كتاب سد راه خودت نباش، كساني هستند كه به نقشه ي راهي براي رسيدن به كامل ترين ظرفيت خود نيار دارند. او با آشكار كردن روش هايي كه بسياري از افراد سهوا موفقيت خود را نابود مي كنند، راهبردهاي بسيار ارزشمندي ارائه مي دهد كه به شما كمك مي كند تا كنترل زندگي تان را به دست گرفته و كاري كنيد كه دنيا به بزرگي شما احترام بگذارد و...