تخفیف ویژه!
کد شناسه :93858

مسافرخانه شكسپير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مسافرخانه شكسپير - پيش از مهاجرت به استراليا، سال هادر تهران زندگي مي كردم. آن اواخر براي مراسم ترحيم پدر به زادگاهم، اصفهان رفتم. در آن سفر، خواهرم مژده كه بسيار به او نزديك بودم مرا با آمفتامين آشنا كرد. تجربه غربي بود از بيداري ممتد درست شبيه حل اكنونم كه ديگر توان خوابيدن ندارم. مصرف آمفتالتين را تا يك ماه بعد از آن هم ادامه دادم. پيش ازآن، آن قدر كابوس مي ديدم كه دلم مي خواست با چشمان باز دنيا را زندگي كنم. ولي آن قدر چشمانم را باز نگه داشتم كه حسابي گود رفتند . شايد براي رهايي از كابوس ها نبايد خواب را به مسلخ كشيد و...