تخفیف ویژه!
کد شناسه :93854

جوزف ك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جوزف ك - جهان نمايش مجموعه اي است از متن هايي كه براي صحنه نمايش يا درباره آن نوشته شده اند. انواع نمايشنامه، چه براي اجرا و چه صرفا براي خوانده شدن، از جمله نمايش نامه هايي با اقتباس از آثار ادبي يا سينمايي و نيز متن هاي نظري در حوزه درام و نقد آثار نمايشي، در اين مجموعه جاي مي گيرند. بخشي از كتاب: در ميدان به راست برانيد. ميدان را كامل دور بزنيد. محاسبه مجدد. مستقيم برانيد. سر پيچ بعدي دور بزنيد. محاسبه مجدد. در صد پيج بعدي دور بزنيد. ميدان را كامل دور بزنيد. چهل كيلومتر ديگر دوربين راهنمايي و رانندگي قرار دارد. دور بزنيد. محاسبه مجدد. در بن بست بعدي به راست يا چپ برانيد. مدام دور بزنيد. محاسبه مجدد و...