تخفیف ویژه!
کد شناسه :93852

تكامل فرهنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تكامل فرهنگي - كتاب حاضر نسخه جديد از نظريه نوسازي را تحت عنوان نظريه تكاملي نوسازي ارائه مي كند. بر اساس اين نظريه، نا امني اقتصادي و جاني منجر به قوم هراسي، همبستگي درون گروهي شديد، سياست اقتدار گرايانه و پايبندي به هنجارهاي فرهنگي سنتي مي گردد. اما توسعه اقتصادي، امنيت اقتصادي و جاني را افزايش مي دهد و منجر به تغييرات فرهنگي بين نسلي گسترده مي شود. كانون اين تغييرات فرهنگي تغيير از ارزش هاي مادي به ارزش هاي فرامادي و همچنين تغيير از ارزش هاي بقاء به سوي ارزش هاي ابراز وجود است و...