تخفیف ویژه!
کد شناسه :93846

پنجاه متفكر كليدي روانشناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنجاه متفكر كليدي روانشناسي - كتاب حاضر تلاشي است براي مرور و بازشناسي آراي روان شناسان، عصب شناسان، پزشكان، دانشمندان و نظريه پردازاني كه در طول عمر نه چندان بلند اما بسيار پر فرازو نشيب اين علم، با ديدگاه ها و نظريات شان دروازه هاي جديدي را به شناخت جهان دروني انسان گشوده اند. روان شناسي اقليم معرفتي گسترده اي است با مرزهايي انعطاف پذير و به همين دليل همواره از سويي در معرض خطر ورود و نفوذ ديگر شاخه هاي علم و معرفت بوده و از سوي ديگر، از حضور اين رشته هاي همسايه سود برده است. بنابراين عجيب نيست كه متفكران معرفي شده در اين كتاب هم، علاوه بر روان شناسي، به شاخه هاي ديگري از علم همچون فيزيك، پزشكي، رياضيات، زبان شناسي، فلسفه و كردارشناسي تعلق داشته اند و...