تخفیف ویژه!
کد شناسه :93839

درآمدي بر زيبايي شناسي و جنسيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر زيبايي شناسي و جنسيت - با وجود تمامي تحولات موجود، آيا مفهوم هنر و هنرمند دگرگون شده است؟ به گونه اي كه مضمون جنسيت مردانه آن از بين رفته باشد؟ با عنايت به مطالبي كه بيان شد، من گمان نمي كنم چنين باشد. قابل توجه ترين دليل براي اين قضاوت آن است كه همچنان هنرمندان فمينيست و پست مدرن براي كارهاي خود به طور گسترده به سنت ها مراجعه مي كنند؛ آن ها پيوسته درصدد نقض، طعنه و يا مقابله با گذشته هستند. از اين رو حتي در آثار هنري سنت شكن ترين هنرمندان، سنت به طور اجتناب ناپذيري حضور دارد. جنبش هاي هنري جدايي خواه، تا مرز نفي ميراث جلو رفته اند. از اين منظر اغلب آن ها قدرت خود را در مواجهه با اين ميراث همچنان حفظ كرده اند و...