تخفیف ویژه!
کد شناسه :93838

زبان و جايگاه زن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زبان و جايگاه زن - انتشار كتاب حاضر را سرآغاز پژوهش فمينيستي درباره رابطه ميان زبان و جنسيت مي دانند؛ اين كتاب واكنش چشمگيري در ميان محققان زبان، فمينيست ها و عموم خوانندگان برانگيخته است. در سي سال گذشته، بسياري از پژوهشگران زبان و جنسيت نظريات اوليه «ليكاف» را شرح و بسط داده اند. ليكاف با نشان دادن نقش بنيادي زبان در نابرابري جنسيتي به دو حوزه نابرابري اشاره مي كند: زباني كه درباره زنان به كار مي رود و زباني كه خود زنان به كار مي برند. اين ديدگاه ليكاف كه زبان زنان بيان گر بي قدرتي است، بحث هايي را دامن زده كه تا به امروز هم ادامه دارد و...