تخفیف ویژه!
کد شناسه :93838

زبان و جایگاه زن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب زبان و جایگاه زن - انتشار کتاب حاضر را سرآغاز پژوهش فمینیستی درباره رابطه میان زبان و جنسیت می دانند؛ این کتاب واکنش چشمگیری در میان محققان زبان، فمینیست ها و عموم خوانندگان برانگیخته است. در سی سال گذشته، بسیاری از پژوهشگران زبان و جنسیت نظریات اولیه «لیکاف» را شرح و بسط داده اند. لیکاف با نشان دادن نقش بنیادی زبان در نابرابری جنسیتی به دو حوزه نابرابری اشاره می کند: زبانی که درباره زنان به کار می رود و زبانی که خود زنان به کار می برند. این دیدگاه لیکاف که زبان زنان بیان گر بی قدرتی است، بحث هایی را دامن زده که تا به امروز هم ادامه دارد و...