تخفیف ویژه!
کد شناسه :93825

راهنماي فلسفه بلك ول(20)فلسفه وفمينيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي فلسفه بلك ول(20)فلسفه وفمينيسم - در سال هاي اخير شاهد بحث هايي درباره حضور نداشتن زنان در فلسفه، تصوير زنان در آثار فلسفي، دلايل گوناگون مردانه بودن اين رشته و پيشنهاد هاي مختلف براي نوعي فلسفه فمينيستي بوده ايم. اين بحث ها در حوزه هاي گوناگون رخ داده اند؛ از اخلاق و فلسفه سياسي گرفته تا حوزه هايي كه در آن ها پرسش هاي مربوط به جنسيت معمولا به طور طبيعي كمتر سر بر مي آورد، مانند معرفت شناسي، متافيزيك و فلسفه علم. در متن حاضر چند ويژگي اصلي فلسفه فمينيستي معاصر را بررسي مي كنيم و پيشنهاداتي براي آينده آن مي دهيم و...