تخفیف ویژه!
کد شناسه :3367

فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي - مطالعه تاثير هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي بر چگونگي كاربرد زبان آن قدر جذاب بوده است كه پس از گذر سال ها گسترش يافته و يكي از حوزه هاي ميان رشته اي را به بررسي هايي اختصاص داده است كه در آن مطالعات جامعه شناختي همپاي مطالعات زبان شناختي صورت مي گيرند و حقايق جالب توجهي درباره رابطه ميان زبان و جنبه هاي اجتماعي كاربرد آن كشف مي گردند. براي گزينش اصطلاحات موجود در فرهنگ توصيفي حاضر از دو ملاك اصلي بهره گرفته شده است: نخست، مجموعه اصطلاحاتي كه در معتبرترين نوشته هاي فارسي در اين حوزه به كار رفته مصطلح شده اند و دوم، مجموعه اي از پركاربرد ترين اصطلاحاتي كه در معتبرترين درسنامه هاي اين شاخه از زبان شناسي در متون غير فارسي آمده اند و واژگان اين حوزه را تشكيل مي دهند و...