تخفیف ویژه!
کد شناسه :93799

مفهوم قانون در ايران معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مفهوم قانون در ايران معاصر - قانون پديده ي جديدي نيست و با زندگي بشر ملازمه دارد. همواره و براي هر جامعه و ملتي، مفهومي از قانون وجود داشته كه معياري براي تنظيم زندگي مدني بوده است. قانون نسبتي با عدالت دارد و عدالت نيز جايي مطرح مي شود كه ممكن است ظلم رخ دهد يا رخ داده است. بدين سان، مسئله اصلي نه بود و نبود قانون، كه امري قهري است، بلكه سازوكار استنباط وضع، اجرا و تعليق قانون و البته تحول در معيار و مفهوم قانون در هر مكان و زمان است. اما تحول در ايران، سرگذشت و سرنوشت خاصي دارد و منحني قابل ملاحظه اي از حكمراني سنتي تا بحران و بي قراري سنت و ظهور تلاش هاي نوگرايانه را نشان مي دهد و...