تخفیف ویژه!
کد شناسه :93746

دفاع از جهاني شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دفاع از جهاني شدن -  كتاب حاضر به یکی از مجادله انگیزترین مبحث روز جهان از زوایای گوناگون می پردازد  تا نشان دهد پدیده جهانی شدن بخشی از مسئله، بلکه بخشی از راه حل برای رسیدن به توسعه در دنیای امروز است. مولف کتاب استاد برجسته دانشگاه کلمبیا و مشاوره سابق دبیرکل سازمان جهانی فاصله اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و گسترش فقر و بهره کشی از کودکان یک تازی شرکت‌های چند ملیتی در عرصه اقتصاد بین الملل و از سوی دیگر سیمای انسانی این پدیده و تبعات آن را از دیدگاه اقتصادی و تجارت بین الملل با نگاهی تحلیلی به تاریخ و فلسفه و ادبیات بررسی کرده است و...