تخفیف ویژه!
کد شناسه :93740

محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت -«محمدبن عبدالله» (ص) يك رنجبر به معناي واقعي بود. در بين مشاهيري كه در دوره طفوليت و آغاز جواني رنج برده اند هيچ كس را نمي توان يافت كه به اندازه پيغمبر اسلام در كودكي و جواني رنج برده باشد. من تصور مي كنم يكي از علل اين كه در قرآن به دفعات توصيه شده نسبت به يتيمان و مساكين ترحم نمايند و از آن ها دستگيري كنند همين بود كه محمد بن عبدالله (ص) دوره كودكي را با يتيمي گذرانيد و در آغاز جواني بسيار بي بضاعت بود. وقتي پيغمبر مسلمين چشم به دنيا گشود پدرش از دار دنيا رحلت كرده بود و با اين كه محمد (ص) از طايفه قريش به شمار مي آمد و طايفه مزبور در مكه احترام داشتند مادر محمد مجبور شد كه به مدينه نزد خويشاوندان خود برود و...