تخفیف ویژه!
کد شناسه :93739

قدم به قدم با اسكندر در كشور ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدم به قدم با اسكندر در كشور ايران - «هارولد لمب»، تذكره نويس معاصر آمريكايي تا كنون چهار كتاب راجع به شرق نوشته است. سه جلد از آن ها مربوط به شرح زندگي چنگيز و تيمور لنگ و سلطان سليمان پادشاه عثماني مي باشد و كتاب چهارم عنوان اسكندر را دارد. چون «هارولد لمب» براي نوشتن سه كتاب اوليه همه مدارك تاريخي خود را از مورخين شرق و به خصوص مورخين ايراني (راجع به چنگيز و تيمور) گرفته، خود ما در ايران راجع به ماجراي زندگي چنگيز و تيمور بيش از تذكره نويسان غرب مدارك تاريخي داريم، اما راجع به اسكندر اطلاعات ما كم است، زيرا تواريخي كه شرح زندگي اسكندر را در بردارد در ايران بافت نمي شود و...