تخفیف ویژه!
کد شناسه :93735

ادوارد عزيز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادوارد عزيز - معجوني از گذشته و حال كه در قالب داستاني زيبا روايت مي شود. «ادوارد عزيز» نه تنها مراقبه اي است درباره بقا و زنده ماندن، بلكه مهم تر از آن زندگي را تعريف مي كند كه ارزش زيستن دارد. اين كتاب سرشار از عشق است و اميد؛ از مراقبت كردن و نگراني براي عزيزان مان و از لحظات زودگذري كه ما را به يكديگر پيوند مي دهد. بخشي از كتاب: فرودگاه نوارك تازه نوسازي شده بود و برق مي زد. در مسير صف امنيتي و در انتهاي هر پيچ گلدان هايي قرار داشت تا حواس مردن را از مدت زمان طولاني انتظارشان پرت كند. مردم به ديوارها تكيه زده يا روي چمدان هايشان نشسته بودند. همه آن ها پيش از سپيده دم از خواب بيدار شده بودند و...