تخفیف ویژه!
کد شناسه :93733

من كم ارزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من كم ارزش - همه ما يك من كم ارزش داريم؛ بخشي از ما كه مي تواند موجب شود احساس بي ارزشي، خجالت، اضطراب يا حتي افسردگي كنيم. دكتر «ايلين ان. آرون» در اين كتاب به شما نشان مي دهد كه چگونه: روش هايي را كه براي محافظت از خود به كار مي بريد شناسايي كنيد و روش هاي جديد و سالم تر سازگاري را بياموزيد. اشخاص و شرايطي را شناسايي كنيد كه من كم ارزش را فعال مي كنند. تاثير عشق و قدرت را بر من كم ارزش درك كنيد. روابط جديدي آغاز و روابط موجود را ژرف تر كنيد، گفت و گويي موثر با منتقد دروني تان داشته باشيد تا از تاثير من كم ارزش بكاهيد و...