تخفیف ویژه!
کد شناسه :93721

قصه هاي جورواجور 3-جوجه ي عمه ربابه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي جورواجور 3-جوجه ي عمه ربابه - مادر از پله ها پايين آمد. به طرف عمه ربابه رفت و دست او را گرفت. نگاه مادر به جوجه هايي كه در دست من بود. افتاد. ترسيدم فكركند براي ما آورده است و قبل از اين كه مادر تعارف و تشكر كند، گفتم: جوجه هاي عمه ربابه است. براي اين كه تنها نباشند، با خودشان آورده اند. مادر با لبخندي نگاهم كرد. احساس كردم از اين كه با حرفم به داداش رسيده ام، خوشحال است. عمه ربابه به اتاق آمد. من هم با زنبيل جوجه ها وارد اتاق شدم. مادر نگاهي به عمه ربابه كرد و وقتي ديد او متوجه نيست، با چشم و ابرو به من فهماند كه جاي جوجه ها توي حياط است و...