تخفیف ویژه!
کد شناسه :93689

مرگ در فلسفه سارتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مرگ در فلسفه سارتر - انسان نه آن چيزي است كه هست، بلكه آن چيزي است كه نيست. آزادي همان نيستي است كه انسان آن را مي آزمايد و انسان همان موجودي است كه با او، نيستي به جهان مي آيد، اما انسان همچون امري ناتمام، وجود دارد. وقتي انسان توهم ابديت و ناميرايي را كنار مي گذارد، جسور مي شود، از اين رو شجاع تر با مرگ روبه رو مي شود. مرگ نشان مي دهد كه دنيا رام شدني نيست. ما براي مردن آزاد نيستيم، اما ميرنده اي آزاديم. انسان مشتاق دانايي است، اما مرگ، انسان را با امري نابخردانه و مبهم روبه رو مي كند و...