تخفیف ویژه!
کد شناسه :93687

سكولاريسم و آزادي وجدان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سكولاريسم و آزادي وجدان - نظام سياسي دموكراتيك، ارزش اخلاقي يا منزلت برابر همه شهروندان را به رسميت مي شناسد و از اين رو، احترام يكساني نثار همه آن ها مي كند. با توجه به اين كه دولت بايد دولت همه شهروندان باشد و نظر به برداشت هاي متفاوت و متكثر شهروندان از امر نيك، دولت نبايد خود را با دين يا جهان بيني خاصي اين همان كند. به همين دليل، دولت بايد از دين جدا باشد. اين جدايي بايد در حوزه هاي قضايي دولت حكمفرما شود. هم آميزي قدرت سياسي و برداشت دنيوي، كساني را به شهروندان درجه دوم تبديل مي كند كه از آموزه رسمي دولت حمايت نمي كنند و...