تخفیف ویژه!
کد شناسه :93684

عدالت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عدالت - عدالت فقط به انجام جنايت است كه مي تواند دوباره برقرار شود. دكتر «ايزاك كوهلر» نماينده ي سابق مجلس ايالتي و سياست مدار صاحب نام وارد رستوران شلوغ دتئاتردئر قلب زوريخ شد، رولوري بيرون كشيد و بي آن كه قبلش دوستانه سلام و احوال پرسي كرده باشد، شليك كرد به پروفسور «وينتر»، عضو انجمن قلم. قتل مقابل چشم ده ها شاهد رخ داد. قاتل با خون سردي خودش را تحويل پليس داد و وكيل لا ابالي و بي اعتباري چون «اشپت» را براي نشان دادن سويه هاي ديگر قتل و بررسي احتمالات استخدام كرد. آيا ايزاك كوهلر مي خواست مفهوم عدالت را به سخره بگيرد؟ عدالت كي و كجا اجرا خواهد شد؟ و...