تخفیف ویژه!
کد شناسه :93677

فاني و باقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فاني و باقي - اگر نقاشي هاي مينياتور ايراني را تصوير روياي هوش ربايي بدانيم كه يك عصر تاريخي در مورد خود مي ديده است، به نظر نمي رسد كه تحليل سر راست اين رويا بر اساس ويژگي هاي صوري زيبا و افسونگر آن و يا تفسير آن با تكيه بر مفاهيمي چون هنر قدسي بتواند ما را به نظام نيروهايي كه منجر به شكل يافتن آن شده اند برساند. متن حاضر به يك معنا در حكم ايجاد نوعي تاخير در اين مسيرهاي پژوهشي رايج است. اين كتاب، بررسي تفضيلي نقاشي ايراني نيست، بلكه در آن سعي شده است نظريه اي طرح شود كه مي تواند براي رسيدن به دركي جامع از نقاشي ايراني به عنوان يك صورت فرهنگي در ايران سده هاي به تقريب هشت تا دوازده هجري مورد استفاده قرار مي گيرد و...