تخفیف ویژه!
کد شناسه :93674

روان شناسي شناختي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روان شناسي شناختي - امروزه موضوعات مربوط به شناخت بيش از پيش مورد توجه اساتيد و دانشجويان روان شناسي قرار گرفته است. كتاب حاضر دربرگيرنده ي موضوعات اساسي روان شناسي شناختي از قبيل مقدمات روان شناسي شناختي، علوم اعصاب شناختي، ادراك، توجه، حافظه، زبان، تصوير سازي، مفاهيم، حل مساله، استدلال و تصميم گيري مي باشد كه به زباني ساده و روان بيان شده است. همراهي مطالب اصلي با مثال ها و تصاوير متعدد و نيز سازمان بندي مناسب آن ها يكي از ويژگي هاي برجسته اين كتاب است كه به فهم بيش تر مطالب كمك مي كند و...