تخفیف ویژه!
کد شناسه :93673

بازگشت امر سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازگشت امر سياسي - اين مجلد متشكل از نه جستار است كه طي پنج سال اخير نوشته شده اند. همه ي اين مقالات از زواياي گوناگون، به موضوعاتي مشابه مي پردازند: دموكرسي راديكال، ليبراليسم، شهروندي، تكثرگرايي، دموكراسي ليبرال، اجتماع كه در اين جا از منظري غير ذات گرايانه بررسي مي شوند. مضمون مركزي اين كتاب كه مايه وحدت آن است، تامل درباره امر سياسي و خصلت نازدوني قدرت و آنتاگونيسم است. تلاش نويسنده چيزي نبوده جز بيرون كشيدن پيامدهاي ناشي از چنين تاملي براي نقد گفتار ليبرالي عقلانيت گرا و فرد گراي كنوني و همچنين پيامدهاي آن براي صورت بندي دوباره پروژه چپ براساس دموكراسي راديكال و تكثر گرا و...