تخفیف ویژه!
کد شناسه :93655

اثرهای رسانه ها 1-پیشرفتهای نظریه وپژوهش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اثرهای رسانه ها 1-پیشرفتهای نظریه وپژوهش - اثر حاضر، جامع ترین و به روزترین کتابی است که در مورد اثرهای رسانه های قدیم و جدید تدوین شده و شامل جدیدترین تغییرات نظری و روش شناختی و همچنین تغییرات ناشی از ورود و استفاده از رسانه های جدید است. بدین ترتیب این مجموعه در حکم یک فرهنگنامه اثرهای ارتباطات است که علاوه برمباحث پر سابقه، مانند برجسته سازی و کاشت اثرهای فرهنگی و نظریه های شناخت اجتماعی و اقناع ، که با توجه به تغییرات تکنولوژیک در رسانه ها و ابزارهای ارتباطی بازنگری شده اند. مباحث خاص و جدید ارتباطات مانند پیکارهای ارتباطی، ارتباطات بازاریابی، ارتباطات سلامت، اثرهای اینترنت و اثرهای تلفن همراه را نیز در برمی گیرد و...