تخفیف ویژه!
کد شناسه :93643

به وقت گاه-مسيري براي خودكاوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به وقت گاه-مسيري براي خودكاوي - گاه طعم ساده ي زندگي را بايد با محيطي پذيرا و تسهيلگر براي خود قابل لمس و قابل تجربه كنيم. چنين طعمي را مي توان در همه اشيا و موضوعاتي دانست كه اطراف ما قرار دارند و امكان شادي، لذت و رشد را برايمان فراهم مي كنند. ديدن همه مواهب و فرصت ها و زيبايي ها در دل تاريكي ها و سختي ها، امكان باز توليد خويشتن را برايمان مهيا ساخته و مي تواند هويتي باز تعريف شده را برايمان به وجود آورد و...